• Titlul proiectului: “LUCRĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE DE RENOVARE, CONSERVARE, REABILITARE A CLĂDIRII CATEDRALEI ROMANO-CATOLICE DIN TIMIȘOARA ȘI A IMPREJMUIRII, ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN CIRCUITUL TURISTIC NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL”;
 • Cod SMIS – 119627;
 • Beneficiar: Episcopia Romano – Catolică Timișoara;
 • Amplasament: Domul Romano-Catolic “Sf. Gheorghe” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice din România (L.M.I. 2015) la poziţia nr. 152, având codul TM-II-m-A-06176 fiind amplasat în Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Piaţa Unirii nr.12, cvartal nr.8 din situl urban ”Cetatea Timişoara”, Regiunea Vest;
 • Data de început a proiectului(data semnării contractului de finanțare): 10.05.2017;
 • Perioada de implementare a proiectului: aprilie 2016 – decembrie 2023;
 • Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Valoarea totală a proiectului: 22.404.760,73 lei;
 • Valoare totală eligibilă: 21.750.384,50 lei;
 • Valoarea totală nerambursabilă: 21.315.376,81 lei;
 • Valoarea din FEDR: 18.118.070,30 lei;
 • Valoarea din bugetul de stat: 3.197.306,51 lei;
 • Axa prioritară 2014 – 2020: Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural;
 • Prioritatea de investiții POR 2014 – 2020: Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
 • Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea atractivităţii în rândul vizitatorilor Catedralei Romano-Catolice Timişoara, cunoscută şi sub numele de Domul Romano-Catolic “Sf. Gheorghe”, prin promovarea patrimoniului reabilitat, conservat şi restaurat al acesteia şi integrarea în circuitul turistic naţional şi internaţional.
 • Obiectivul specific al proiectului propus constă în realizarea unor lucrări de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara şi a împrejmuirii acesteia, în vederea integrării acesteia în circuitul turistic naţional şi internaţional:
 • renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara în suprafaţă totală de 1.490 mp;
 • reabilitare/renovare a obiectivelor conexe: împrejmuire,  amenajare curte interioară, alei acces lateral (asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi), asigurarea obiectivului din punct de vedere PSI;
 • restaurarea criptei şi a pietrelor tombale ale marilor personalităţi care îşi au locul de veci în cripta de sub nava Domului în vederea introducerii acestui obiectiv în turul ghidat;
 • integrarea în circuitul turistic naţional şi internaţional a obiectivului restaurat prin realizarea de activităţi specifice: pagina web dedicată, tur ghidat, colaborarea cu actorii locali, naţionali, internaţionali, integrarea vizitei la obiectiv în cadrul vizitelor organizate în Timişoara a grupurilor de turişti sau în cadrul diferitelor evenimente de anvergură naţională lau internaţională, consolidarea activităţilor în domeniul cultural.
 • creşterea numărului de vizitatori ai Domului Catolic cu minim 6% în primul an operaţional de la 19.800 la 20.988;
 • Rezultatele proiectului:
  1. Obiectiv de patrimoniu restaurat – Domul Catolic “Sfantul Gheorghe”
  2. 3 tipuri de construcţii conexe investiţiei de bază, lucrări de amenajare a terenului, protectia mediului, asigurare utilităţi, organizare de şantier (in val. se includ şi cheltuielile diverse şi neprevăzute)
  3. Servicii de informare şi publicitate conf.MIV 2014-2020 realizate în cadrul proiectului (2 anunturi de presă unul la începutul proiectului şi unul la final cu precizarea rezultatelor acestuia, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 100 autocolante pentru echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului, 1 jurnal fotografic realizat cu poze de pe parcursul realizării lucrărilor, 500 de brosuri, 1.000 de pliante, 2 roll-up)
  4. Servicii de marketing (1 pagină web dedicată, 2 evenimente de promovare a investiţiei şi rezultatelor)
  5. Digitizarea obiectivului (Dom şi statui)
  6. Servicii de audit (rapoarte trimestriale)
  7. Proiectare si asistenta tehnica (1 DALI cu expertize tehnice şi artistice, 1 PTh+Caiete de sarcini+asistenţă tehnică asigurata, 1 contract îndeplinit de dirigenţie de şantier)
  8. Cote ISC si casa sociala a constructorilor achitate
 • Cronologia implementării proiectului
ActivitatePerioada
Elaborarea cererii de finanțareAprilie 2016 – Octombrie 2016
Elaborarea studiilor, a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervențiiAprilie 2016 – Septembrie 2016  
Semnarea contractului de finanțare10.05.2017
Pregatirea/Organizarea licitațiilor/achizițiilor pentru toate contractele derulate pe parcursul implementării proiectuluiIunie 2017 – februarie 2023
Elaborarea documentațiilor tehniceAprilie 2018 – Octombrie 2018
Începerea lucrărilor de construcțieIanuarie 2019

Echipa de proiect

 • Elaborator DALI : SC BOTESCU M&H ARHITECTI SRL
 • Elaborator studiu geotehnic și studiu de umiditate: SC CARA SRL
 • Elaborator documentație topografică: SC GENIDIN SRL
 • Elaborator expertiză tehnică: SC  PROSEB  SRL, expert prof.dr.ing. Ianca Sevastean Ioan
 • Consultanță în pregătirea și implementarea proiectului: SC DAER PROIECT SRL
 • Elaborator Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire: SC UTILITAS CENTRU DE CERCETARE PROIECTARE ÎN DOMENIUL REABILITĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT SRL / SC PROGIR STRUCTURAL SRL/ SC BALTHAZARH SRL
 • Elaborator Proiect Tehnic componente artistice: SC DANART IMPORT EXPORT SRL
 • Elaborator Proiect Tehnic intervenții generale/asistență tehnică: SC UTILITAS CENTRU DE CERCETARE PROIECTARE ÎN DOMENIUL REABILITĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT SRL / SC PROGIR STRUCTURAL SRL / SC PIEME IMPEX SRL
 • Asistență tehnică: SC ART HIT SRL
 • Antreprenor restaurarea componentelor artistice: SC DANART IMPORT EXPORT SRL în calitate de lider al Asocierii SC DANART IMPORT EXPORT SRL – SC DANART RESTAURĂRI SRL – SC CERECS ART SRL, subantreprenor vitralii Horvath A Studio Restaurare Vitralii PFA
 • Antreprenor intervențiile generale: SC CONSTRUCTIM SA, subantreprenori: instalații electrice SC PIEME IMPEX  SRL, instalații termice și sanitare SC HIDROPLUS SRL, intervenții șarpantă lemn SC RUSTIC SRL, restaurare componente metal Horvath A Studio Restaurare Vitralii PFA, restaurare tâmplărie lemn SC DANART IMPORT EXPORT SRL, restaurare/montaj piatră pardoseală si alte lucrări generale SC BG CONTEC  SRL;
 • Antreprenor intervenții generale fațade: SC MIRACOLO VERDE SRL
 • Furnizor soluție curenți slabi: SC ICCO – Systems SRL
 • Restaurare mobilier sacristii: SC AMU ART MM SRL
 • Servicii de dirigentie de șantier: SC TITZUNACO SRL / SC ADAM’S CONSTRUCT SRL
 • Servicii de Informare și publicitate și de marketing și publicitate: SC HUNTER BUSINESS SRL /SC Electronic Resistance SRL
 • Servicii de Audit: SC ASO AUDIT SRL
 • Servicii de digitizare/scanare 3D: SC Electronic Resistance SRL
 • Servicii SSM: PANDELE TUDOR  PFA

De ce a fost nevoie de realizarea acestui proiect?

Episcopia Romano-Catolică din Timișoara s-a confruntat mulți ani cu probleme legate de o serie de elemente  degradate ale clădirii sau de derularea evenimentelor în condiții precare. Precizăm faptul că edificiul nu a beneficiat niciodată de o revizuire capitală, intervențiile de conservare și reparațiile făcându-se în timp, destul de des, dar cu fonduri insuficiente.

Expertiza tehnică, precum și studiile făcute de o paletă largă de specialiști, au relevat:

 • o stare avansată de degradare a pardoselilor, atât în interiorul navei, sanctuarului cât și a criptei. Datorită faptului că pardoselile au fost fixate direct pe umplutura de pământ și sort, în această zonă mlăștinoasă, tasările intervenite de-a lugul secolelor, a condus la o denivelare accentuată a nivelului de călcare și implicit a podinei, apărând considerabile suprafețe afectate. Din acest motiv, s-a constatat fisurarea, spargerea iremediabilă şi desprinderea plăcilor datorită vechimii, tasării umpluturii de sub plăci, sub încărcări şi datorită uzurii generate de circulaţia intensă îndelungată;
 • o altă problemă importantă a fost dată de degradarea tencuielilor și zugrăvelilor de la baza pereților, deteriorări rezultate deasemenea ca urmare a acțiunii, în timp și spațiu, a umidității solulului și atmosferei.
 • degradarea generală şi avarierea locală a învelitorii din ţiglă a acoperişului, a şipcilor din lemn şi parţial a lemnăriei din zona doliilor acoperişului, datorită acţiunii umidităţii;
 • degradarea şi avarierea unor elemente ale şarpantei din lemn, datorită umidităţii rezultate din avarierea locală a învelitorii acoperişului;
 • avarierea puternică (prin putrezire locală) a unei grinzi din lemn (talpa unei ferme din zona de deasupra altarului) asupra căreia s-a intervenit prin „plătuire“ cu doi dulapi din lemn;
 • fixarea provizorie (improvizată, cu bucăţi de cărămidă sau din lemn) a grinzilor din lemn, de care sunt sprijinite obloanele din tâmplărie de lemn ale ferestrelor turnurilor;
 • degradarea locală a tencuielilor şi zugrăvelilor exterioare la faţade, datorită umidităţii rezultate din defecţiuni ale burlanelor de evacuare a apelor şi datorită umidităţii din teren;
 • degradarea intensă a tencuielii interioare a pereților criptei;
 • degradarea şi tasarea unor zone extinse ale pardoselii din cărămidă a criptei, datorită tasării umpluturii de sub ea şi umidităţii; stratul suport al pardoselii a fost alcătuit din umplutură de pământ tasată inegal;
 • fisurarea şi desprinderea unor bucăţi de cărămidă în zona ferestrelor turnurilor bisericii;
 • degradarea unor elemente ale scărilor din lemn, din zona sacristiei şi a turnurilor;
 • degradarea şi avarierea puternică a gardului de împrejmuire a clădirii, a soclului din zidărie de cărămidă şi a solbancului din piatră (gresie) al soclului, constând în tasarea inegală şi fisurarea zidăriei, spargerea şi desprinderea plăcilor din piatră, datorită vechimii materialului, tasării umpluturii terenului şi datorită neîntreţinerii, degradarea parțială a grilajului metalic;

În ceea ce privește componentele artistice, s-a constatat de către experții restauratori:

 • Degradarea pațială a vitraliilor și elementelor de sticlărie realizată manual
 • Degradări ale elementelor artistice din lemn: statui, ornamente și altare
 • Degradări ale zugrăvelilor murale și picturilor pe pânză (apariția microfisurilor)
 • Degradări ale băncilor de lemn originale
 • Defecțiuni ale mecanismului ceasului.
 • Descrierea lucrărilor

În cadrul proiectului au fost cuprinse lucrări de renovare, conservare și de reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara, precum şi a împrejmuirii acesteia, pe două paliere principale:

 • intervenții generale ale  Catedralei în suprafață de 1.490 mp și a obiectivelor conexe (punct termic, împrejmuire, amenajarea curții interioare, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități);
 • restaurarea tuturor componentelor artistice.

Detalierea lucrărilor de intervenții generale:

 • desfacerea în totalitate a pardoselii din plăci de piatră din interiorul bisericii (pe  suprafaţa interioară a nartexului, naosului, transeptului şi prezbiteriului) în vederea înlocuirii ei parțiale cu o pardoseală nouă din plăci de piatră de acelaşi tip cu cea originară şi cu aceleaşi dimensiuni. Noua pardoseală a fost pozată pe un suport rigid amplasat peste un strat de pietriş de râu. S-au  asigurat de asemenea soluțiile de izolare corespunzătoare; s-a recuperat o parte importantă din piatra desfăcută, aceasta re-montându-se în navă pe suportul refăcut;
 • decopertarea locală a tencuielii interioare de la baza pereților, în special în zona criptei pe înălțimea pe care aceştia sunt afectaţi de umiditate, curăţarea rosturilor, refacerea tencuielii cu un mortar de var hidraulic (care permite evaporarea apei din zidărie) sau cu soluții  compatibile şi refacerea zugrăvelii zonei de bază conform cu propunerile arhitectului restaurator, utilizând materiale compatibile cu valoarea istorică a clădirii;
 • decopertarea tencuielii exterioare, curăţarea rosturilor, refacerea tencuielii cu un mortar de var hidraulic  (care permite evaporarea apei din zidărie) şi refacerea zugrăvelii zonei de bază conform cu propunerile arhitectului restaurator, utilizând materiale compatibile cu valoarea istorică a clădirii;
 • realizarea unei hidroizolaţii verticale la faţa exterioară a fundaţiei (mai puţin în dreptul faţadei principale), pentru reducerea suprafeţei de contact a fundaţiei cu terenul şi cu umiditatea din acesta;
 • prevederea unor rigole perimetrale clădirii (pe lungimea zonei din interiorul gardului de împrejmuire) pt. conducerea apelor  meteorice de suprafaţă la sistemul de canalizare;
 • completarea prin rezidiri locale cu caramidă şi mortar de var hidraulic, a zonelor descompletate de la parapetele ferestrelor turnurilor;
 • repararea scărilor din lemn şi completarea elementelor lipsă ale acestora  (trepte şi podeste ale scărilor elicoidale din zona sacristiei şi ale rampelor drepte de urcare în turnuri);
 • înlocuirea completă a jgheaburilor şi burlanelor, folosind materiale similare celor originare;
 • repararea, curăţarea şi restaurarea tâmplăriei exterioare şi interioare şi înlocuirea elementelor de tâmplărie grav deteriorate cu altele noi din acelaşi material şi cu aceleaşi caracteristici de formă;
 • fixarea definitivă în zidărie a capetelor grinzilor din lemn care sprijină obloanele de la ferestrele turnurilor, cu cărămidă şi mortar de var;
 • demontarea elementelor degradate de umiditate ale şarpantei din lemn şi înlocuirea lor cu unele noi din acelaşi material;
 • refacerea locală / completarea decoraţiunilor de faţadă aflate în stare de degradare, cu materiale similare, în tehnica tradiţională;
 • desfacerea în totalitate a pardoselii din cărămidă din interiorul criptei bisericii, în vederea înlocuirii ei cu o pardoseală nouă de acelaşi tip cu cea originară. Noua pardoseală a fost pozată pe un suport rigid amplasat peste un strat de pietriş de râu compactat corespunzător (pentru ruperea capilarităţii apei din teren);
 • demontarea sistemului de încălzire a navei bisericii şi realizarea unui sistem de încălzire performant, înglobat în pardoseală („pardoseală radiantă”);
 • desfacerea completă a învelitorii din ţiglă şi a şipcilor suport din lemn ale acesteia şi înlocuirea cu o învelitoare nouă din acelaşi material;
 • consolidarea cu două platbenzi metalice prinse cu buloane a grinzii avariate din lemn a şarpantei (talpa fermei din zona de deasupra altarului, asupra căreia s-a intervenit prin „plătuire” cu doi dulapi din lemn);
 • șarpanta a fost restaurată în conformitate cu principiul intervenţiei minimale şi compatibilităţii intervenţiilor folosind îmbinări de prelungire (preferabil) integral din lemn;
 • injectarea fisurilor din pereţii din zidărie ai turnurilor cu materiale compatibile pentru restaurarea zidăriilor vechi din cărămidă;
 • reabilitarea instalaţiilor interioare sanitare şi de încălzire;
 • înlocuirea în totalitate a instalaţiei electrice interioare de iluminat şi prize;
 • realizarea  instalaţiilor de curenţi slabi: detecţie şi semnalizare incendiu,  antiefracţie, sistem sonorizare şi supraveghere video;
 • asigurarea măsurilor PSI compatibile cu monumentul;
 • refacerea branşamentelor la utilităţi;
 • realizarea unui trotuar în jurul edificiului (mai puţin în dreptul faţadei principale);
 • refacerea în totalitate a gardului de împrejmuire cu aceleaşi caracteristici dimensionale, arhitecturale şi de material ca ale celui actual;
 • realizarea unui cămin de termoficare amplasat în incintă, în colțul Nord-Estic al acesteia;

Detalierea lucrărilor de  restaurare a componentelor artistice

Ansamblul componentelor artistice a fost realizat și terminat în perioada 1750-1775. Impunătoarea compoziție a celor șase altare, conține sculptură policromă, pictură în ulei pe pânză, decorația monumentală în tehnica stucomarmură, totul în stilul bogat al barocului cu inflexiuni rococco specifice epocii. Sculptura este realizată în lemn cu policromie cu foiță de aur pe poliment roșu (bolus) bine lustruită pentru veșminte și alte detalii semnificative de decor floral sau geometric. Carnația personajelor și suprafețelor mai puțin reprezentative sunt poleite cu aur mat. Alternanța acestor tratamente era menită să sublinieze bogăția tipică barocului târziu, central european, de secol XVIII.

Primele intervenții majore au fost făcute la mijlocul secolului XIX, atunci când evenimentele de la 1848-1849 au lăsat urme și în Domul Romano-Catolic. Restaurările sunt încheiate probabil la 1856, dată la care apar și cele două  mici altare de factură neogotică, de la intrarea în altarul principal pe colțurile de nord și sud, altarele fiind semnate și datate  Muller 1856.

Cu această ocazie ansamblul sculptat a fost re-aurit în parte, execuția lucrărilor demonstrând o bună tehnică a meșterilor vremii ce au folosit procedeele clasice. Conform unor documente de arhivă (acte, fotografii) au urmat alte intervenții la începutul secolului XX, ocazie cu care a avut loc o mare resfințire a catedralei. Pentru acest prilej, probabil, a fost realizat și altarul din transept – aripa de sud – pe peretele de vest – altar semnat și datat „Ferdinand Stuflesser. Bildhauer, Altarbauer St. Ulrich Gröden Tirol 1900”.

Între 1920-1924 are loc o altă mare intervenție cu reparații și restaurări impuse probabil de unele degradări apărute după primul război mondial. Cu acest prilej apare și un proiect de pictură murală, existent în arhivă – nerealizat din varii motive.

O jumătate de secol mai târziu, are loc o nouă intervenție de restaurare, prilej cu care este realizată decorația murală actuală. A apărut atunci pentru prima oară un ansamblu policrom, cu ornamentică florală, geometrică, specifică unui neobaroc, realizat de frații Miltaller, cunoscuți restauratori arădeni care efectuaseră lucrări la mai multe astfel de ansambluri (ex. Primăria din Arad, Biserica Romano-Catolică Arad-Centru, etc.).

În actuala intervenție, în spiritul principiilor specifice ale conservării-restaurarării și ținând seama de faptul că sub acest strat pictural nu se află decât simple văruieli (cca. 6-7 straturi) în alb și gri-uri diverse, am ajuns la concluzia că pentru acest ansamblu – intrat în memoria colectivă – este mai adecvată păstrarea actualei decorații murale, cu amendamentul unor modificări cromatice care vor sublinia vădita tendință a arhitectului Von Erlach spre un clasicism care a evacuat multe din excesele unui baroc și așa temperat.

Între aceste mari intervenții de reparații și restaurări au avut loc numeroase lucrări de întreținere și „înfrumusețare”, de conjunctură impuse de marile sărbători anuale.

Cu toate aceste prilejuri, inclusiv în special pe statuar apar straturi diverse de poleiri, completări ale volumelor, re-lipiri ale unor fragmente desprinse, detalii mărunte dispărute, lacune acoperite cu materiale ne-adecvate. S-au utilizat cele mai felurite chituri, vopsele pe bază de pigmenți metalici, cu lacuri din ce în ce mai moderne. Odată cu evoluția industriei chimice ce avansa și oferea compoziții sintetice străine de structura materialelor originale tradiționale, secretele artei policromiei se pierdeau odată cu meșterii care le dețineau.

Conform principiilor fundamentale de intervenție, sub semnul cărora s-au desfășurat lucrările, demersul experților s-a concentrat pe două planuri esențiale: conservarea materiei originale și o prezentare estetică adecvată funcționarii ansamblului componentelor artistice, în spiritul unui locaș liturgic reprezentativ. Întocmirea metodologiei și aplicarea ei s-a desfășurat între aceste două deziderate: păstrarea autenticității epocii și punerea în valoare cu toate urmele lăsate de timp.

În această ordine de idei au fost abordate operațiunile de:

 • Îndepărtare a tuturor intervențiilor necorespunzătoare de poleire cu foiță metalică (schlack-metal) falsă, a retușurilor de mascare a relipirilor unor fragmente, a lacunelor și eroziunilor, a grunduirilor suprapuse originalului cu repoleirile lor cu tot;
 • Consolidarea straturilor originale de policromie;
 • Consolidarea suportului de lemn, adesea grav degradat de insectele xilofage iar pe câteva fragmente s-au realizat prin copiere, detalii din lemn nou, uscat, din aceeași esență cu originalul. Au fost realizate re-lipiri ale blaturilor stratificate din care sunt sculptate piesele mari, obturate toate fisurile și realizate detaliile pierdute sau înlocuite în timp cu materiale neadecvate (ipsos, mortare, chituiri groase);
 • Au fost îndepărtate straturile de grund care modificau acuitatea volumetrică sau anulau anatomia realizată atât de artistic în secolul XVIII (degete, picioare, figuri de personaje, etc.);
 • Chituirea lacunelor din stratul de preparație original (XVIII) și a fisurilor de diverse profunzimi, de asemenea lacunele din stratul de re-preparare și poleire realizat în secolul XIX, acolo unde s-a considerat că poate fi păstrat ca strat istoric în special în zona veșmintelor, dată fiind calitatea estetică a auririlor efectuată după toate regululie clasice (1850-1856);
 • Prezentarea finală a însemnat un efort deosebit în sensul unor cât mai echilibrate soluții de integrare cromatică a pieselor combinând punctual intervenții prin re-poleire cu foiță de aur (22-24k) și integrări cu pigmenți metalici aglutinați numai în lianți compatibili cu apa (fără rășini sau emulsii sintetice);
 • Refacerea patinei generale a pieselor și vernisarea integrală cu verniuri pe bază de rășini naturale semidure;
 • Lucrările în tehnica uleiului pe pânză, piese de dimensiuni foarte mari, cca. 6 mp și chiar peste, au fost supuse acelorași principii de intervenție;
 • Îndepărtarea acumulărilor de praf de pe versoul pânzelor;
 • Consolidarea suportului textil prin diferite metode adecvate gradului de degradare a fiecărei piese: dublarea totală, consolidarea marginilor cu benzi de pânză din fire și gren identice cu originalul, țeserea sfâșieturilor sau micilor lacune;
 • Chituirea lacunelor, a fisurilor de toate dimensiunile;
 • Curățarea suprafeței picturale prin îndepărtarea straturilor de praf, gudroane, fum; a intervențiilor de retuș necorespunzătoare;
 • Re-tensionarea pe șasiele originale, după restaurarea lor, sau după caz, pe șasie noi confecționate după toate regulile profesionale (mobile cu pantă și pene);
 • Integrarea cromatică a eroziunilor, uzurilor, lacunelor chitute și vernisarea ansamblului cu rășini naturale (dammar).
 • Altarele realizate în tehnica stucomarmurei au fost tratate după aceleași principii, efectuându-se:
 • consolidări prin fisuri ale structurii stucomarmurei de profunzime și de suprafață;
 • curățări în special pentru îndepărtarea unor lacuri colorate de dată ulterioară care au deformat cromatica originală a stucomarmurei;
 • completări în tehnica originală cu paste de ipsos, alabastru, colorate în masă, cu reluarea cromaticii și aspectului marmorat asemănător originalului;
 • ceruirea și lustruirea stucomarmurei cu ceară de Carnauba pentru a i se da un luciu specific marmurei.
 • Elementele de piatră – cele 56 de capiteluri și coloanele de la intrare, respectiv modiglioane-le de la cornișă, au fost curățate decopertându-se mai multe straturi de văruială și zugrăveală punându-se în valoare aspectul natural și nobil;
 • Nu în ultimul rând trebuie menționat și mobilierul din lemn masiv, respectiv stranele și ușile sculptate care se încadrează cu succes în decorul de sorginte barocă. Aceste componente, la rândul lor, au fost scoase la lumină de sub straturi de ceruri și/sau, lacuri, vopsele nepotrivite, înlăturându-se intervențiile de conjunctură de care au avut parte în timp (fragmente de mochete, elemente textile diverse bătute în cuie, etc.). Au fost efectuate consolidări și completări cu materie lemnoasă, similară, pentru adăugirile necorespunzătoare sau descleierile produse în timp, pentru ca la finalul intervențiilor asupra structurii elementele din lemn să fie înobilate prin aplicarea unor straturi de ceară și lustru mat, satinat. În diverse situații, au fost refăcute elemente de feronerie degradate în timp.
 • Aceleași principii științifice au fost respectate pe parcursul metodologic al restaurării vitraliilor. Acestea au fost demontate și dezasamblate în ateliere, restaurându-se atât rețeaua ramelor de plumb cât și elementele vitrate ce alcătuiesc complexul cromatic. Toate lipsurile au fost înlocuite cu materiale similare, de cea mai bună calitate.

Fotografii realizate pe parcursul lucrărilor

Aspecte interesante

O dată cu demararea lucrărilor de restaurare la Domul Romano-Catolic, s-a creat, fără ca inițial să se fi intenționat neapărat acest lucru, premiza unor cercetări și chiar a descoperirii unor elemente artistice, istorice, epigrafice sau chiar tehnice, total necunoscute, doar bănuite sau considerate pierdute. În acest sens poate fi menționată inscripția de pe boltă, de la limita dintre transept și sanctuar, inscripție care atestă finalizarea primei etape de construcție a Domului. Textul, menționat de istorici, a fost crezut distrus și iremediabil pierdut, deja de mai bine de o sută de ani.

Domul astăzi